Ανακοίνωση του ΕΜΑ για τα φάρμακα που περιέχουν βαλσαρτάνη από τη  Zhejiang Huahai μετά από ανίχνευση πρόσμιξης 

Κατηγορίες: Νέα-Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) εξετάζει φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν βαλσαρτάνη από τη Zhejiang Huahai, μετά από ανίχνευση πρόσμιξης. Τα προϊόντα αυτά ανακαλούνται από τις αρμόδιες αρχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλούμε διαβάστε πιο κάτω τη σχετική ανακοίνωση για την έναρξη εξέτασης του θέματος από τον ΕΜΑ και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) www.eof.gr “Ανθρώπινα/Ανακοινώσεις“, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προϊόντα που ανακαλούνται στην Ελλάδα και να ενημερώσετε τα μέλη σας.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας και τη συμβολή σας στην προώθηση του θεσμού της Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ