Επικοινωνία

Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας

Μιχαλακοπούλου 27, Αθήνα, 11528

Τηλ. 210 7245421

Fax 210 7245616

e-mail: info@hsintmed.gr

Γραμματέας: κα. Μαργαρίτα Νικολαΐδου