Επιστημονική Εκδήλωση «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Παθολογία», Καβάλα 21-23/06

Κατηγορίες: Featured, Εκδηλώσεις

Επιστημονική Εκδήλωση «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Παθολογία: Τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα της καθημερινής κλινικής πράξης».

Καβάλα – Ξενοδοχείο “LUCY”, 21-23/6/2019

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.