Ερωτηματολόγιο Επαγγελματιών Υγείας της ΠΦΥ – Νέο Κορονοϊό SARS-CoV-2

Κατηγορίες: Featured, Νέα-Ανακοινώσεις

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε αυτή τη μελέτη που διερευνά την ετοιμότητα και επαγρύπνηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και του προσωπικού της, αλλά και την ενδεχόμενη επιβάρυνση σχετικά με την πανδημία από το νέο κορονοϊό  SARS-CoV-2.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας με το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, το σύστημα υγείας αναμένεται να υποστεί έντονη επιβάρυνση, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών θα επισκεφτεί δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των οποίων η ετοιμότητα και επαγρύπνηση αποτελούν κρίσιμο πυλώνα για την  περιστολή ή καθυστέρηση του επιδημικού κύματος.

Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται από το Ερευνητικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εστιάζεται στη διερεύνηση της στάσης των εργαζόμενων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ανεξαρτήτως επαγγέλματος ή ιδιότητας μέσα από την καταγραφή των αντιλήψεων, των προβληματισμών και των γνώσεων τους και περιλαμβάνει δύο φάσεις.
Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί τώρα και αφορά στη διερεύνηση της ετοιμότητας και των προβληματισμών σας προκειμένου να ενημερωθεί η επιστημονική κοινότητα και οι stakeholders στην υγεία για τις ανάγκες των επαγγελματιών στην ΠΦΥ και η δεύτερη θα αποσκοπεί στην εκτίμηση της επιβάρυνσης στο προσωπικό της ΠΦΥ που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η μελέτη αυτή είναι ανώνυμη. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και αφορά σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 5-7 λεπτά και η άμεση ανταπόκρισή σας θα ήταν  ιδιαίτερα χρήσιμη.
Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα να προωθούσατε το ερωτηματολόγιο στους συναδέλφους σας

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε κλικ στη διεύθυνση bit.ly/coronavirus-gr 

Αν εργάζεστε σε περιβάλλον Syzefxis και έχετε πρόβλημα να δείτε το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να κάνετε κλικ στη διεύθυνση https://forms.gle/x9sjZRzi2GMa6bDB7

Εναλλακτικά, σαρώστε με το smartphone τον παρακάτω QR κωδικό.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την προθυμία σας να συμμετάσχετε.

Για το Ερευνητικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΑΠΘ
Μ. Γαβανά, Ι.Δ. Παπαγεωργίου, Α.Μ. Χάιδιτς, Ε. Σμυρνάκης