Αρχική / Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (ΕΕΕΠ) είναι από τις πλέον ιστορικές και σημαντικές ιατρικές εταιρείες, καθώς από το 1987 είναι η επιστημονική εταιρεία με σταθερή και συνεπή επιστημονική, εκπαιδευτική και επιμορφωτική παρουσία, προς όφελος των συναδέλφων παθολόγων και της ιατρικής κοινότητας γενικότερα.

Η ΕΕΕΠ έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία 20 Πανελλήνια συνέδρια, 1 Ευρωπαϊκό συνέδριο και μεγάλο αριθμό  διημερίδων σε όλη την Ελλάδα.  Οπωσδήποτε υπήρξε, τα τελευταία χρόνια, μια υποχώρηση στις δραστηριότητες της εταιρείας, λόγω των γνωστών προβλημάτων υγείας και του θανάτου του αειμνήστου Προέδρου της, Καθηγητή Σωτήρη Ράπτη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ως στόχο και επιδίωξη να καταστήσει την ΕΕΕΠ, εταιρεία μάχιμη, παραγωγική και ιδιαίτερα υποστηρικτική επιστημονικά και επαγγελματικά για τους συναδέλφους παθολόγους ιατρούς.

Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:Ν. Τεντολούρης
Αντιπρόεδρος:Λ. Λαναράς
Γεν. Γραμματέας:Α. Μελιδώνης
Ειδ. Γραμματέας:Κ. Μακρυλάκης
Ταμίας:Μ. Σαμάρκος
Μέλη:Γ. Δημητριάδης
Η. Μυγδάλης
Μ. Μυλωνά
Σ. Ντουράκης

 

Top