Αρχική / Η Εταιρεία / Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Οκτωβρίου 2017 έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Ν. Τεντολούρης

Αντιπρόεδρος:  Λ. Λαναράς

Γεν. Γραμματέας: Α. Μελιδώνης

Ειδ. Γραμματέας: Κ. Μακρυλάκης

Ταμίας: Μ. Σαμάρκος

Μέλη:

  • Γ. Δημητριάδης
  • Η. Μυγδάλης
  • Μ. Μυλωνά
  • Σ. Ντουράκης
Top