Αρχική / Η Εταιρεία / Καταστατικό

Καταστατικό

Αγαπητά μέλη,

σας γνωστοποιούμε εδώ το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας όπως ισχύει μετά την Καταστατική Γενική Συνέλευση και την επικύρωσή του από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Top