Αρχική / Η Εταιρεία / Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Π. (2021-2025):

Πρόεδρος: Ν. Τεντολούρης
Αντιπρόεδρος: Λ. Λαναράς 
Γεν. Γραμματέας: Α. Μελιδώνης
Ειδ. Γραμματέας: Κ. Μακρυλάκης
Ταμίας: Μ. Σαμάρκος

Μέλη:

Γ. Δημητριάδης

Η. Μυγδάλης

Μ. Μυλωνά

Γ. Νταλέκος

Αναπληρωματικά Μέλη:

Σ. Ντουράκης

Β. Φασιάς

Top