Αρχική / Η Εταιρεία / Προηγούμενα Δ.Σ.

Προηγούμενα Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Π. (2017-2021):

Πρόεδρος: Ν. Τεντολούρης
Αντιπρόεδρος: Λ. Λαναράς
Γεν. Γραμματέας: Α. Μελιδώνης
Ειδ. Γραμματέας: Κ. Μακρυλάκης
Ταμίας: Μ. Σαμάρκος

Μέλη:

Γ. Δημητριάδης
Η. Μυγδάλης
Μ. Μυλωνά
Σ. Ντουράκης

 

Top