Ιατρικός Οδηγός ΕΟΦ 2018 για τους επαγγελματίες υγείας: “Η Προσέγγιση και η θεραπεία των Λοιμώξεων στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη”

Κατηγορίες: Νέα-Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2018 τον Ιατρικό Οδηγό “Η Προσέγγιση και η θεραπεία των Λοιμώξεων στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.

Προς ενημέρωσή σας, σημειώνουμε ότι ο οδηγός έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ:

Έκδοση ΕΟΦ 2018 για τους επαγγελματίες υγείας

Η προσέγγιση και η θεραπεία των λοιμώξεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη