Λοιμώξεια και Κάπνισμα

Κατηγορίες: Επιστημονική Ενημέρωση

Δείτε εδώ την παρουσίαση για τη συσχέτιση του καπνίσματος με την πανδημία του Covid-19