Αρχική / Νέα-Ανακοινώσεις / Οδηγίες της ΕΕΛ για τη διαγνωστική διερεύνηση ασθενών με μακροχρόνια COVID-19

Οδηγίες της ΕΕΛ για τη διαγνωστική διερεύνηση ασθενών με μακροχρόνια COVID-19

Κατευθυντήριες οδηγίες Ε.Ε.Λοιμώξεων για τη Διαγνωστική διερεύνηση ασθενών με Long Covid

(αναρτημένες στον διαδικτυακό ιστοτόπο της ΕΕΛ)

Επιμέλεια:

  • Σωτήριος Τσιόδρας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αττικό Νοσοκομείο
  • Ευφροσύνη Γκρανιά, Καθηγήτρια Cambridge University
  • Νικόλαος Β. Σύψας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο

Σε πρόσφατη έκδοση κατευθυντήριων Ευρωπαϊκών οδηγιών που εκδόθηκαν από την ESCMID (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων) αναφέρονται τα εξής συνοπτικά για τον ορισμό, τις βασικές αρχές αξιολόγησης, διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών μακροχρόνιας COVID-19.

Top