Αρχική / Featured / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παθολόγους

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παθολόγους

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του, προτίθεται να συνάψει σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης (πεντάωρης ημερήσιας εργασίας) για 1 θέση Ιατρού Παθολόγου στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Κατεβάστε την Αίτηση Υποβολής για τη θέση

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και 18 Νοεμβρίου 2022, με  ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση [email protected] .

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να υπάρχει η ένδειξη: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ.

Μπορείτε να δείτε αναρτημένη την προκήρυξη στον σύνδεσμο αυτόν.

 

Top