Στρατηγική λήξης καραντίνας και απομόνωσης στενών επαφών και κρουσμάτων Covid-19

Κατηγορίες: Featured, Νέα-Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διασποράς του SARS-CoV-2, αυξάνοντας την ικανότητα ελέγχου σε διεθνές επίπεδο, και συγκεντρώνοντας στοιχεία σχετικά με την αποβολή του ιού και τη μολυσματικότητα του, υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης των οδηγιών για τον τερματισμό της απομόνωσης ατόμων με COVID-19. Οι οδηγίες αντικατοπτρίζουν τις διαθέσιμες πληροφορίες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης
και ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τα τρέχοντα κάθε φορά επιδημιολογικά και επιστημονικά δεδομένα.

Δείτε τις οδηγίες εδώ