Συστηματικά και εισπνεόμενα αντιβιοτικά κινολόνης και φθοριοκινολόνης. Κίνδυνος και περιορισμοί στη χρήση.

Κατηγορίες: Επιστημονική Ενημέρωση

Συστηματικά και εισπνεόμενα αντιβιοτικά κινολόνης και φθοριοκινολόνης – Κίνδυνος περιοριστικών, μακροχρόνιων και δυνητικά μη αναστρέψιμων παρενεργειών και περιορισμοί στη χρήση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ