Σχέσεις Ιατρών και ασφαλιστικών εταιρειών

Κατηγορίες: Νέα-Ανακοινώσεις

Έγγραφο ΠΙΣ προς την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών

Αποζημιώσεις ασφαλιστικών εταιρειών σε συνεργαζόμενους Ιατρούς σε Ιδιωτικές κλινικές