Σχετικά με πρόσληψη επικουρικών Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας

Κατηγορίες: Featured, Νέα-Ανακοινώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 72313/20-11-2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας εγκρίθηκε μεταξύ των άλλων θέσεων η πρόσληψη τεσσάρων (4) θέσεων επικουρικού ιατρικού προσωπικού ειδικότητας Παθολογίας και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, για το Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ” .

Επειδή στην λίστα των Επικουρικών ιατρών, που τηρείται στην 1η Υ.ΠΕ Αττικής, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από Παθολόγους ιατρούς για το Νοσοκομείο μας, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Γραφείο Διοίκησης του Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ”
ΠΕΡΡΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ 2132039138