Αρχική / Featured / Υποχρεωτική πλέον η ηλεκτρονική κατάθεση στο ΑΥΣ των αιτημάτων έγκρισης της εξέτασης PET/CT

Υποχρεωτική πλέον η ηλεκτρονική κατάθεση στο ΑΥΣ των αιτημάτων έγκρισης της εξέτασης PET/CT

Από τη Δευτέρα 23/5/2022 όλα τα αιτήματα για έγκριση της εξέτασης PET/CT θα κατατίθενται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΑΥΣ (Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο) από τους Ιατρούς που συνταγογραφούν την εξέταση.

Η κατάθεση των αιτημάτων θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ, μετά την έκδοση του παραπεμπτικού από το σύστημα e- prescription (esyntagografisi) ακολουθώντας της εξής διαδρομή:

ΕΟΠΥΥ αρχική σελίδα -> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ -> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -> Ιατρικές Υπηρεσίες -> Αίτημα προς Έγκριση (ΑΥΣ και κάθε άλλη περίπτωση) -> PET/CT ή απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eservices.eopyy.gov.gr/eApproveHealthComitee εφόσον έχουν προβεί σε εγγραφή για παροχές ΕΚΠΥ και διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης (για εγγραφή στον εξής σύνδεσμο: https://eservices.eopyy.gov.gr/eApplicationDocAuth/).

Τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά για την έγκριση της εξέτασης από την ειδική Επιτροπή του ΑΥΣ είναι τα εξής:

  • Αναλυτική Ιατρική γνωμάτευση, που θα αναφέρει το ιστορικό του ασθενούς και επακριβώς το λόγο για τον οποίο απαιτείται η διενέργεια PΕT/CT. Όταν η γνωμάτευση είναι από δημόσιο νοσοκομείο θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα από Δ/ντή Ιατρό ή Επιμελητή Α ή Β ή καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ειδικότητας σχετική με την πάθηση του ασφαλισμένου. Αν είναι από ιδιώτη Ιατρό θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή του.
  • Πρόσφατος (τελευταίου διμήνου) απεικονιστικός έλεγχος (εξετάσεις CT ή/και MRI, στις οποίες έχει υποβληθεί o ασθενής και οι οποίες αποδεικνύουν ότι χρήζει διενέργειας PET/CT).

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις (Πε.Δι.) του ΕΟΠΥΥ θα δέχονται αιτήματα (συνοδευόμενα από φυσικό αρχείο) ασφαλισμένων για έγκριση της εν λόγω εξέτασης έως την Παρασκευή 19/5/2022 και θα τα προωθούν στο ΑΥΣ. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται πλέον υπογραφή ελεγκτή Ιατρού στα παραπεμπτικά της εξέτασης PET/CT για την αποζημίωση της εξέτασης.

Οι διαγνώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή του ΑΥΣ είναι σήμερα (με βάση την ισχύουσα Υ4α/οικ.31226/27-3-2012 (ΦΕΚ τ. Β’ 979/29-3-2012)) οι εξής:

Διαγνώσεις κατά ICD-10
C15 – Καρκίνος οισοφάγου / Σταδιοποίηση (προ χειρουργικής επέμβασης)
C18, C19, C20 – Καρκίνος παχέος εντέρου / Σταδιοποίηση (προ θεραπευτικής μεταστασεκτομής) C34 – Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα / Σταδιοποίηση κατά την αρχική διάγνωση
C34 – Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα / Σταδιοποίηση μετά από θεραπεία
C43 – Μελάνωμα / Σταδιοποίηση (για απομακρυσμένες μεταστάσεις)
C53 – Καρκίνος τραχήλου μήτρας / Υποτροπή
C56 – Καρκίνος ωοθηκών / Υποτροπή
C62 – Όρχεις / Υποτροπή σεμινώματος
C73 – Καρκίνος θυρεοειδούς / Υποτροπή (εφόσον το ολόσωμο σπινθηρογράφημα με Ι-131 είναι αρνητικό και η θυρεοσφαιρίνη αυξημένη)
C00 έως και C14, C30, C31, C32, C76.0 – Καρκίνος Κεφαλής Τραχήλου / Διάγνωση (αγνώστου πρωτοπαθούς)
C00 έως και C14, C30, C31, C32, C76.0 – Καρκίνος Κεφαλής Τραχήλου / Σταδιοποίηση
C00 έως και C14, C30, C31, C32, C76.0 – Καρκίνος Κεφαλής Τραχήλου / Υποτροπή
C80 – Νεοπλασία αγνώστου πρωτοπαθούς / Διάγνωση
C81 – Νόσος Hodgkin / Έλεγχος υπολειπόμενης νόσου μετά από θεραπεία
C83 – Υψηλής κακοήθειας μη Hodgkin λέμφωμα διάχυτο εκ μεγάλων Β κυττάρων / Έλεγχος υπολειπόμενης νόσου μετά από θεραπεία
R91 – Μονήρης όζος πνεύμονος

Για όλες τις υπόλοιπες διαγνώσεις των παραπεμπτικών θα απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή των αιτημάτων έγκρισης προς το ΑΥΣ, όπως περιγράφηκε παραπάνω.

https://virus.com.gr/eopyy-mono-ilektronika-ta-dikaiologitika-gia-tin-egkrisi-tis-exetasis-pet-ct/

Top