ΦΕΚ Υπουργικής Απόφασης Εξειδίκευσης

Κατηγορίες: Νέα-Ανακοινώσεις

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης με θέμα:  “Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας“.