Αρχή » 2020 » Σεπτέμβριος
Συστηματικά και εισπνεόμενα αντιβιοτικά κινολόνης και φθοριοκινολόνης. Κίνδυνος και περιορισμοί στη χρήση.

Συστηματικά και εισπνεόμενα αντιβιοτικά κινολόνης και φθοριοκινολόνης. Κίνδυνος και περιορισμοί στη χρήση.

Συστηματικά και εισπνεόμενα αντιβιοτικά κινολόνης και φθοριοκινολόνης – Κίνδυνος περιοριστικών, μακροχρόνιων και δυνητικά μη αναστρέψιμων παρενεργειών και περιορισμοί στη χρήση. Διαβάστε περισσότερα εδώ 

Unexpected Rosuvastatin-Canagliflozin Adverse Effect Reported

Unexpected Rosuvastatin-Canagliflozin Adverse Effect Reported

Mitchel L. Zoler, PhD August 05, 2020   A 76-year-old woman presented recently to a Toronto-area hospital with acute onset muscle pain, limb weakness, difficulty walking, and rhabdomyolysis associated with a sharp spike in her plasma level of rosuvastatin – a drug she had been on uneventfully for more than 5 years, within days of […]

EFIM Webinar: “Headache: Clinical approach and management of patients with headaches”, 14/9/2020, 20:00-21:00 EET

EFIM Webinar: “Headache: Clinical approach and management of patients with headaches”, 14/9/2020, 20:00-21:00 EET

We are pleased to announce the upcoming webinar organised by the EFIM YI on the topic “Headache: Clinical approach and management of patients with headaches” within Acute Internal and Emergency Medicine, on Monday, 14 September from 20:00 – 21:00 CET. The webinar will be presented by Prof. Ben Lovel  from UK who will be sharing […]