Ανακοίνωση για τη χρήση των AMEA των ανταγωνιστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ (σαρτάνες)

Κατηγορίες: Featured, Νέα-Ανακοινώσεις

Επειδή το θέμα της χρήσης των AMEA των ανταγωνιστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ (σαρτάνες), έχει  προκαλέσει ανησυχία και ερωτηματικά σε πολλούς,  και η ευρεία διάδοση επίσημης ενημέρωσης είναι σημαντική, επισυνάπτονται τοποθετήσεις της:

Η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας είναι πιο αυστηρή, με στόχο την αποφυγή διακοπής θεραπείας σε ασθενείς με «απόλυτη» ένδειξη.