Στρατηγικές στο Σακχαρώδη Διαβήτη 2018

Κατηγορίες: Άλλες Εκδηλώσεις
Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία
Ημερομηνία - 16/05/2018 - 18/05/2018


Στρατηγικές στο Σακχαρώδη Διαβήτη 2018 – Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Μελετών Διαβήτη (ΕΛΕΣΜΕΔ)

(www.elesmed.gr)