Όμιλος Ιατρικού Αθηνών- Επιμορφωτικά Σεμινάρια 2020-2021

Κατηγορίες: Άλλες Εκδηλώσεις
Δεν υπάρχει Χάρτης

Ημερομηνία
Ημερομηνία - 07/10/2020 - 30/06/2021


Όμιλος Ιατρικού Αθηνών- Επιμορφωτικά Σεμινάρια 2020-2021

7ο Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης για τα έτη 2020-2021

Πρόγραμμα μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) του Ιδρύματος