Ημερίδες – Διημερίδες

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Ημερομηνία Εκδήλωση
10 12
10/12/2020 - 12/12/2020 Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Παθολογία: Τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα της καθημερινής κλινικής πράξης»

Προηγούμενες Εκδηλώσεις

Ημερομηνία Εκδήλωση
14 02
14/02/2020 Ημερίδα Εκπαίδευσης στους Υπερήχους (Αθήνα - DIVANI CARAVEL, 15/2/2020)
20 06
20/06/2019 - 22/06/2019 Επιστημονική Εκδήλωση «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Παθολογία», (Καβάλα)
30 03
30/03/2018 - 31/03/2018 Επιστημονική Εκδήλωση ΕΕΕΠ: «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Παθολογία», Χαλκίδα