Πανελλήνια Συνέδρια

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Ημερομηνία Εκδήλωση
4 11
04/11/2020 - 07/11/2020 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας

Προηγούμενες Εκδηλώσεις

Ημερομηνία Εκδήλωση
29 10
29/10/2019 - 01/11/2019 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας: "Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Παθολογία"
30 10
30/10/2018 - 02/11/2018 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας